Terms

Terms

Terms

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików „cookies” w serwisie internetowym www.samko.pl

Dbamy o Twoją prywatność. Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane tylko i wyłącznie jeżeli jest to konieczne do prawidłowego świadczenia usługi. Zgodnie z RODO, poniżej przedstawiamy Ci zasady przetwarzania danych stosowane przez Administratora.

Dbamy o Twoją prywatność. Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane tylko i wyłącznie jeżeli jest to konieczne do prawidłowego świadczenia usługi. Zgodnie z RODO, poniżej przedstawiamy Ci zasady przetwarzania danych stosowane przez Administratora.

Dbamy o Twoją prywatność. Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane tylko i wyłącznie jeżeli jest to konieczne do prawidłowego świadczenia usługi. Zgodnie z RODO, poniżej przedstawiamy Ci zasady przetwarzania danych stosowane przez Administratora.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest SAMKO P.U.H. Mirosław Barbachowski z siedzibą w Warszawie (01−304) przy ul. Połczyńskiej 112A, zwany dalej Administratorem, który prowadzi operacje przetwarzania Twoich danych osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest SAMKO P.U.H. Mirosław Barbachowski z siedzibą w Warszawie (01−304) przy ul. Połczyńskiej 112A, zwany dalej Administratorem, który prowadzi operacje przetwarzania Twoich danych osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest SAMKO P.U.H. Mirosław Barbachowski z siedzibą w Warszawie (01−304) przy ul. Połczyńskiej 112A, zwany dalej Administratorem, który prowadzi operacje przetwarzania Twoich danych osobowych.

W jakim celu zbieramy Twoje dane? Jak długo je przetwarzamy?

W jakim celu zbieramy Twoje dane? Jak długo je przetwarzamy?

W jakim celu zbieramy Twoje dane? Jak długo je przetwarzamy?

W jakim celu zbieramy Twoje dane? Jak długo je przetwarzamy?

Możemy przetwarzać Twoje dane w następujących celach:

Możemy przetwarzać Twoje dane w następujących celach:

Możemy przetwarzać Twoje dane w następujących celach:

Komunikacji z Tobą, w tym udzielania odpowiedzi na pytania przekazane przez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail, itp; Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do komunikacji z Tobą. Dane mogą być także przetwarzane w celu archiwizacji do celów wewnętrznych w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do czasu wniesienia sprzeciwu.

Komunikacji z Tobą, w tym udzielania odpowiedzi na pytania przekazane przez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail, itp; Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do komunikacji z Tobą. Dane mogą być także przetwarzane w celu archiwizacji do celów wewnętrznych w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do czasu wniesienia sprzeciwu.

Komunikacji z Tobą, w tym udzielania odpowiedzi na pytania przekazane przez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail, itp; Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do komunikacji z Tobą. Dane mogą być także przetwarzane w celu archiwizacji do celów wewnętrznych w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do czasu wniesienia sprzeciwu.

Administrowania i zarządzania stroną i grupami na platformach społecznościowych (m.in. Facebook) w przypadku przetwarzania danych na platformach społecznościowych, w tym komunikacji z Tobą, kierowania do Ciebie treści marketingowych

Administrowania i zarządzania stroną i grupami na platformach społecznościowych (m.in. Facebook) w przypadku przetwarzania danych na platformach społecznościowych, w tym komunikacji z Tobą, kierowania do Ciebie treści marketingowych

Administrowania i zarządzania stroną i grupami na platformach społecznościowych (m.in. Facebook) w przypadku przetwarzania danych na platformach społecznościowych, w tym komunikacji z Tobą, kierowania do Ciebie treści marketingowych

Komu mogę przekazać Twoje dane?

Komu mogę przekazać Twoje dane?

Komu mogę przekazać Twoje dane?

Możemy przekazać Twoje dane innym podmiotom tylko wtedy gdy będzie to niezbędne. W razie potrzeby Twoje dane mogą być przekazane podmiotom z którymi współpracujemy przy realizacji celów: firmie hostingowej, firmie informatycznej/podmiotowi zarządzającemu stroną, innym podmiotom wspierającym w realizacji celów przetwarzania. Dodatkowo Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do innych podmiotów z grupy kapitałowej, do której należy SAMKO P.U.H. Mirosław Barbachowski.

Możemy przekazać Twoje dane innym podmiotom tylko wtedy gdy będzie to niezbędne. W razie potrzeby Twoje dane mogą być przekazane podmiotom z którymi współpracujemy przy realizacji celów: firmie hostingowej, firmie informatycznej/podmiotowi zarządzającemu stroną, innym podmiotom wspierającym w realizacji celów przetwarzania. Dodatkowo Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do innych podmiotów z grupy kapitałowej, do której należy SAMKO P.U.H. Mirosław Barbachowski.

Możemy przekazać Twoje dane innym podmiotom tylko wtedy gdy będzie to niezbędne. W razie potrzeby Twoje dane mogą być przekazane podmiotom z którymi współpracujemy przy realizacji celów: firmie hostingowej, firmie informatycznej/podmiotowi zarządzającemu stroną, innym podmiotom wspierającym w realizacji celów przetwarzania. Dodatkowo Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do innych podmiotów z grupy kapitałowej, do której należy SAMKO P.U.H. Mirosław Barbachowski.

Jakie prawa ci przysługują?

Jakie prawa ci przysługują?

Jakie prawa ci przysługują?

W związku z RODO, przysługuje ci prawo:

W związku z RODO, przysługuje ci prawo:

W związku z RODO, przysługuje ci prawo:

1. Dostępu do swoich danych osobowych;

2. Sprostowania danych osobowych;

3. Usunięcia danych osobowych;

4. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

5. Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

6. Przenoszenia danych osobowych, cofnięcia zgody; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W takim przypadku zachęcamy jednak do wcześniejszego kontaktu z nami w celu wyjaśnienia swoich wątpliwości.

Przepisy prawa obowiązujące w zakresie danych osobowych.

Przepisy prawa obowiązujące w zakresie danych osobowych.

Przepisy prawa obowiązujące w zakresie danych osobowych.

W sprawach nieuregulowanych stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego i europejskiego, w tym w szczególności RODO.

W sprawach nieuregulowanych stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego i europejskiego, w tym w szczególności RODO.

W sprawach nieuregulowanych stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego i europejskiego, w tym w szczególności RODO.

Wszelkie pytania w ww. zakresie prosimy kierować na adres: rodo@samko.pl

Wszelkie pytania w ww. zakresie prosimy kierować na adres: rodo@samko.pl

Wszelkie pytania w ww. zakresie prosimy kierować na adres: rodo@samko.pl

Polityka plików cookies

Administrator stosuje technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

Administrator stosuje technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

Administrator stosuje technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.

kod Hotjar – w celu lepszego zrozumienia zachowań Użytkowników na Stronie. Hotjar wykorzystuje własne pliki cookies do śledzenia interakcji użytkowników, co pozwala na analizę ich nawigacji i preferencji. Dane te są wykorzystywane do gromadzenia informacji o tym, jak użytkownicy korzystają ze strony, co umożliwia nam optymalizację i ulepszanie jej funkcjonalności oraz ogólnej użyteczności.

Informacje o statystykach strony.

Informacje o statystykach strony.

Informacje o statystykach strony.

Administrator przetwarza dane w oparciu o uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług. W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się z Administratorem.

Administrator przetwarza dane w oparciu o uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług. W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się z Administratorem.

Administrator przetwarza dane w oparciu o uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług. W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się z Administratorem.

Lider w obsłudze, naprawie i sprzedaży części do automatycznych skrzyni biegów. Regeneracja turbosprężarek silnikowych.

Samko © 2024

Lider w obsłudze, naprawie i sprzedaży części do automatycznych skrzyni biegów. Regeneracja turbosprężarek silnikowych.

Samko © 2024

Lider w obsłudze, naprawie i sprzedaży części do automatycznych skrzyni biegów. Regeneracja turbosprężarek silnikowych.

Samko © 2024

Lider w obsłudze, naprawie i sprzedaży części do automatycznych skrzyni biegów. Regeneracja turbosprężarek silnikowych.

Samko © 2024